Er det trygt å føde hjemme?

Ifølge den nyeste ‘up-to-date' forskningen er svaret JA. På denne siden deler vi noen av studiene med deg. Vi legger også ut ulike artikler og innlegg som kan være interessant å lese. Vi oppdaterer med jevne mellomrom.

Du vil kanskje lese

De mest relevante studiene og artiklene

Studie: Perinatal eller neonatal dødelighet blant kvinner som ved starten av fødselen har til hensikt å føde hjemme sammenlignet med kvinner med lav obstetrisk risiko som har til hensikt å føde på sykehus: En systematisk oversikt og metaanalyser

I 2019, ble en stor systematisk gjennomgang og meta-analyse publisert i The Lancet. Den inkluderte 14 studier med data fra 500,000 planlagte hjemmefødsler. Resultatet var:

The risk of stillbirth, neonatal mortality or morbidity was not different when birth was intended at home or in hospital” (Hutten en at. 2019).

For de av dere som vil vite mer detaljer viste denne studien følgende:

Among nulliparous women intending a home birth in settings where midwives attending home birth are well-integrated in health services, the odds ratio (OR) of perinatal or neonatal mortality compared to those intending hospital birth was 1.07 (95% Confidence Interval [CI], 0.70 to 1.65); and in less integrated settings 3.17 (95% CI, 0.73 to 13.76). Among multiparous women intending a home birth in well-integrated settings, the estimated OR compared to those intending a hospital birth was 1.08 (95% CI, 0.84 to 1.38); and in less integrated settings was 1.58 (95% CI, 0.50 to 5.03).”

“Women who are low risk and who intend to give birth at home do not appear to have a different risk of fetal or neonatal loss compared to a population of similarly low risk women intending to give birth in hospital.”

 

Perinatal or neonatal mortality among women who intend at the onset of labour to give birth at home compared to women of low obstetrical risk who intend to give birth in hospital: A systematic review and meta-analyses Hutton, Eileen K. et al. 2019. eClinicalMedicine

https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2019.07.005

Studie: Mødreutfall og fødselsintervensjoner blant kvinner som begynner å føde med tanke på å føde hjemme sammenlignet med kvinner med lav obstetrisk risiko som har til hensikt å føde på sykehus: En systematisk oversikt og metaanalyser

Trygghet for mamma

Er det trygt for mor å føde hjemme? Det samme datamaterialet ga flere artikler blant annet om utfall for mor og behov for medisinsk hjelp underveis. Studien fant:

“Among low-risk women, those intending to birth at home experienced fewer birth interventions and untoward maternal outcomes.” (Reitsma A et.al. 2020)

For de av dere som vil ha flere detaljer:

“There were no reported maternal deaths. When controlling for parity in well-integrated settings we found women intending to give birth at home compared to hospital were less likely to experience caesarean section OR 0.58(0.44,0.77); operative vaginal birth OR 0.42(0.23,0.76); epidural analgesia OR 0.30(0.24,0.38); episiotomy OR 0.45(0.28,0.73); 3rd or 4th degree tear OR 0.57(0.43,0.75); oxytocin augmentation OR 0.37(0.26,0.51) and maternal infection OR 0.23(0.15,0.35). Pooled results for postpartum haemorrhage showed women intending home births were either less likely or did not differ from those intending hospital birth [OR 0.66(0.54,0.80) and RR 1.30(0.79,2.13) from 2 studies that could not be pooled with the others]. Similar results were found when data were stratified by parity and by degree of integration into health systems.”

 

Maternal outcomes and birth interventions among women who begin labour intending to give birth at home compared to women of low obstetrical risk who intend to give birth in hospital: A systematic review and meta-analyses. Reitsma A et.al 2020 eClinicalMedicine.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32280941/

Artikkel: Hjemmefødsel i Nederland

Nederland har en lang tradisjon for å tilby fødselsomsorg i hjemmet - selv om færre føder hjemme nå enn for 20-30 år siden velger rundt 15 % å føde hjemme. Derfor er Nederland rik på datamateriale om tematikken.

Studien til Jonge et.al (2009) inkluderte nesten 530.000 friske kvinner - hvorav 321.307 (60.7%) planla hjemmefødsel, 163.261 (30.8%) sykehus og hvor 45.120 (8.5%) hadde ukjent fødeplan. Konklusjonen deres var:

“Planning a home birth does not increase the risks of perinatal mortality and severe perinatal morbidity among low-risk women, provided the maternity care system facilitates this choice through the availability of well-trained midwives and through a good transportation and referral system.” (Jonge, A. et.al 2009)

 

Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529.688 low risk planned home and hospital births. de Jonge, A. et.al. (2009) BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 116: 1177-1184. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2009.02175.x

 

Studier går gjerne over mange år, og oppdateringsartikler og nye studier produseres. De Jonge et.al ønsket å se på et større materiale fra flere databaser. I 2015 formulerte de følgende konklusjon:

"We found no increased risk fo adverse perinatal outcomes for planned home births among low-risk women. Our results may only apply to regions where home birhts are well integrated into the maternity care system"

Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743 070 low risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases. A de Jonge et.al - BJOG Vol 122 (5) 2015. 720-728  https://doi.org/10.1111/1471-0528.13084

 

 

 

Artikkel: Hjemmefødsel i Norge og Norden

I Norge er hjemmefødsler ikke organisert  gjennom det offentlige helsevesenet. Ønsker du å føde hjemme må du derfor finne en jordmor eller to som kan tilby den tjenesten privat og det er få jordmødre som både økonomisk og praktisk kan jobbe kun med hjemmefødsler. Jordmor er i beredskap over flere uker noe som påvirker muligheten for annet arbeid og familieliv. De fleste hjemmejordmødre de siste tiårene har derfor ikke hatt så mange fødsler pr år- vi har allikevel noen unntak slik som jordmor Anett Michelsen i Ås som har tatt imot nesten 800 barn hjemme de siste 30 årene. Det er også gjort studier på hjemmefødsler i Norge:

 

Ellen Blix et.al. publiserte i 2012 en cohort studie: Outcomes of planned home birth and planned hospital births in low-risk women in Norway between 1990 and 2007: A retrospectiv cohort study Ellen Blix et.al 2012. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2012.10.001

 

“Data from 1631 planned home births between 1990 and 2007 were compared with a random sample of 16,310 low-risk women with planned hospital births. The primary outcomes were intrapartum intervention rates and complications. Secondary outcomes were perinatal and neonatal death rates.”

 

“Planning for home births was associated with reduced risk of interventions and complications. The study is too small to make statistical comparisons of perinatal and neonatal mortality.”

 

For de av dere som vil ha litt flere detaljer..

“Primiparas who planned home births had reduced risks for assisted vaginal delivery (OR 0.32; 95% CI 0.20–0.48), epidural analgesia (OR 0.21; CI 0.14–0.33) and dystocia (OR 0.40; CI 0.27–0.59). Multiparas who planned home births had reduced risks for operative vaginal delivery (OR 0.26; CI 0.12–0.56), epidural analgesia (OR 0.08; CI 0.04–0.16), episiotomy (OR 0.48; CI 0.31–0.75), anal sphincter tears (OR 0.29; CI 0.12–0.70), dystocia (OR 0.10; CI 0.06–0.17) and postpartum hemorrhage (OR 0.27; CI 0.17–0.41). We found no differences in cesarean section rate. Perinatal mortality rate was 0.6/1000 (CI 0–3.4) and neonatal mortality rate 0.6/1000 (CI 0–3.4) in the home birth cohort. In the hospital birth cohort, the rates were 0.6/1000 (CI 0.3–1.1) and 0.9/1000 (CI 0.5–1.5) respectively.”

received_1022713469066277

Rett behandling til rett tid

Samspill mellom hjem og sykehus

Når overflytting er nødvendig

Forskning og erfaring viser oss at planlagte hjemmefødsler for friske kvinner og barn er trygt. Tryggheten ligger i en relasjonell omsorgsmodell hvor jordmor og familien blir kjent i svangerskapet,  hvor jordmor følger opp mor og barns helse og der man kan overflytte til neste nivå av medisinsk hjelp hvis man trenger det underveis i forløpet.

Hvor mange av de planlagte hjemmefødslene i de nordiske landene trenger å overflytte til sykehus under/etter fødsel? Det avhenger nok av mange faktorer, slik som jordmors erfaring, organisering, samarbeid med sykehus og sikkert forberedelser og vurderinger som er gjort i forkant av fødsel. Studien til Blix et.al (2012) ønsket å finne ut av dette:

“Women planning a home birth are transferred to hospital in case of complications or elevated risk for adverse outcomes. The aim of the present study was to describe the indications for transfer to hospital in planned home births, and the proportion of cases in which this occurs”.

“One-third of all nulliparous and 8.0% of multiparous women were transferred during labor or within 72 h of the birth. The most common indication for transfers during labor was slow progress. In transfers after birth, postpartum hemorrhage, tears, and neonatal respiratory problems were the most common indications. A total of 116 (3.8%) of the 3068 women had transfers classified as potentially urgent.”

Transfers to hospital in planned home birth in four Nordic countries – a prospective cohort study. Blix E, Kumle MH, Ingversen K, 

Huitfeldt AS, Hegaard HK, Ólafsdóttir ÓÁ, et al. Acta Obstet Gynecol Scand 2016; 95: 420–428. DOI: 10.1111/aogs.12858

Gir økt medikalisering bedre resultater?

En oppsummeringsartikkel skrevet av seniorforsker Ole Olsen, Research Unit for General Practice, sammen med jordmor og PhD Jette Aaroe Clausen beskriver sine funn slik:

“A 2023 summary of the best available research published in the internationally recognized Cochrane Library shows that planned hospital births can do more harm than good. This applies if the pregnant woman is healthy, expects an uncomplicated birth, and the birth takes place in a well-organized health care system. Evidence from observational studies suggests that planned hospital birth does not reduce mortality but may lead to more interventions, more complications, and more neonatal problems.” 

“The World Health Organization (WHO) has raised concern that the increasing medicalization of childbirth tends to undermine women’s own capability to give birth and negatively impacts their childbirth experience.”

Read the researchers’ summary at https://publichealth.ku.dk/news/hospital-births-can-do-more-harm-than-good/

Read the Cochrane review which highlights the lack of RCT evidence and the need for a different approach at https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000352.pub3/full

Flere fordeler med hjemmefødsel

Det finnes mange studier som også trekker frem andre fordeler ved hjemmefødsler. Et eksempel er denne studien fra Irland og England:

Home birth was found to be significantly associated with breast feeding at all examined time points, including at birth, 8 weeks, 6 months and breast feeding exclusively at 6 months.” Association between home birth and breast feeding outcomes: a cross-sectional study in 28 125 mother–infant pairs from Ireland and the UK | BMJ Open

 

En fødsel påvirker selvfølgelig også partner til den gravide og vi viser her til en studie fra Irland. De fant følgende:

Participants’ overall experience scores were significantly higher for homebirth (9.7/10) than hospital birth (5.5/10).” 

“Homebirth was perceived far more positively than hospital birth experiences across all aspects of care surveyed.”   

“This study provides evidence regarding the need for genuine choices for maternity care and reveals the importance of care which is respectful and responsive to divergent ideologies about birth.” (Gregory et al 2023).

“It could not have been more different.” Comparing experiences of hospital-based birth and homebirth in Ireland: A mixed-methods survey - Women and Birth

25 år med ABC fødselsomsorg

Vi hadde stor suksess med omsorgsmodellen under ABC's 25 årig historie. Da fikk den gravide og hennes partner et forhold til jordmor som fikk utvikle seg over tid gjennom et svangerskap. De traff også de andre jordmødrene slik at de hadde forutsigbarhet og trygge rammer når fødslene startet. Denne omsorgsmodellen skaper et relasjonelt forhold mellom fødeparet og jordmor. Vi har videreutviklet dette i Min Fødsel - og mener det gir de beste forutsetningen for å oppleve trygghet, forutsigbarhet og gode utfall for de nye familiene. 

Are midwife continuity of care models versus other models of care for childbearing women better for women and their babies? | Cochrane

Fødseljuno-edit28122320MalinWestermann

Flere relevante studier

Pendelen snur

I våre naboland har også pendelen om hjemmefødsler begynt å snu og flere kvinner velger å føde hjemme hvis det finnes et tilbud. I Danmark kan kvinner velge å føde hjemme ved en egen offentlig hjemmefødselsordning. Tilbudet om hjemmefødsel er derfor gratis og 3.3% (2022) føder planlagt hjemme. Dog ivaretar det danske systemet ikke kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid i hovedstats regionen. Kontinuitet med 'kjent jordmor' bli praktisert flere steder på Jylland, hos private hjemmefødselsjordmødre og ved den frittstående jordmorklinikken  https://roskildefoedeklinik.dk/

På Island føder for første gang på 50 år 5.5% (2023) utenfor institusjon. Der har de et økonomisk system hvor ‘pengene følger kvinnen’ – slik at private hjemmefødselsjordmødre kan få betalt for oppfølging, beredskap og fødsel. I Norge får jordmor egne takster for selve fødselshjelpen, men oppfølging, hjemmebesøk og beredskapstid er ikke dekket av det offentlige. For at kvinner skal få et reelt valg om hjemmefødsler bør derfor staten legge til rette for at jordmødre kan tilby denne tjenesten gratis.

Å planlegge for hjemmefødsel passer ikke for alle. Det er viktig at vi har ulike tilbud til kvinner og deres familier som tar hensyn til deres ønsker og behov. For noen er det best å føde hjemme - og for andre er det best å føde på sykehus. Vi håper at du som leser finner din veg og hva som passer for deg.

Kontaktskjema

 

Vår adresse
Holtegata 24
0355 Oslo

Åpningstider
Mandag - Fredag 09:00-16:00

Telefon
+47 45 85 89 27
Telefontider
Mandag - fredag 09:00 - 20:00
Lørdag-søndag 09:00-16:00

E-post
jordmor@min-fodsel.no

Har du spørsmål?