Hjemmefødsel

Hjemmefødsel i Oslo og omegn

Hjemmefødsel innebærer at jordmor kommer hjem til deg. Du føder barnet ditt der i trygge, kjente omgivelser med kyndig hjelp av våre jordmødre.
 
For å føde hjemme, må du ha et ønske om å følge kroppen og jobbe med riene uten medikamentell smertelindring, samt oppfylle visse kriterier.
 
INFO: Vi har nå fult i Juni og Juli. Det er mulig å sette seg opp på venteliste:)
 
Newborn baby hands being held by mother

TRYGGHET

Hvorfor føde hjemme?

Forskning viser at det er trygt å føde hjemme for friske gravide kvinner som ønsker en mest mulig naturlig fødsel. Det er gunstig for både mor og barn å få ro rundt fødselsarbeidet helt fra begynnelsen, og kunne være i sitt eget miljø sammen med et fødeteam man selv har valgt. Ved hjemmefødsler kan man fokusere fullt ut på fødselsprosessen, uten å måtte forstyrres av reiser, nye møter og nye mennesker.

Alle jordmødrene ved Min Fødsel har lang erfaring med naturlige fysiologiske fødselsforløp  fra ABC-enheten. Her har vi erfart at nettopp rolige omgivelser, tid, 'kjent jordmor' og kontinuitet er fødselsfremmende, trygghetsskapende og utløser de gunstige hormoner som oxytocin (kalt «kjærlighetshormonet»), endorfiner og melatonin hos fødekvinnen. Dette er viktige hormoner som bidrar inn til en normal fødselsprosess.

Å føde er en livsomveltende begivenhet i både den fødendes og familiens liv. Det er både kraftfullt og intenst, samtidig som det er sårbart og intimt. De fleste som ønsker å føde hjemme setter derfor pris på at de kan være i kjente omgivelser med et jordmor-team de kjenner.

 • Sjeldnere komplikasjoner som blødning og rifter
 • Rolige og kjente omgivelser
 • Kjente jordmødre tilstede under hele fødselen

TRYGGHET

Hvorfor føde hjemme?

Forskning viser at det ikke er økt risiko å føde hjemme for kvinner med en lavrisikograviditet, og det oppstår færre komplikasjoner for friske kvinner ved en hjemmefødsel.

Alle jordmødrene ved Min Fødsel har lang erfaring med naturlige fødsler fra ABC-enheten. Her har vi erfart at rolige omgivelser, tid og kontuinitet gir de beste resultatene for fødsel, og fremmer gunstige hormoner som oxytocin (kalt "kjærlighetshormonet"), endorfiner og melatonin.

Å føde er en livsomveltende begivenhet i både den fødendes og familiens liv. Det er både sårbart og intimt. De fleste som føder hjemme setter derfor pris på at de kan være i kjente omgivelser med et jordmor-team de kjenner.

 • Sjeldnere komplikasjoner som blødning og rifter
 • Rolige og kjente omgivelser
 • Kjente jordmødre tilstede under hele fødselen

Slik foregår en hjemmefødsel

 

Under svangerskapet

Introduksjonsmøte

I introduksjonsmøtet blir vi kjent med kvinnen og familien/partner. Vi informerer om hjemmefødsel og svarer på spørsmål.

Informasjonsmøtet foregår på vårt jordmorkontor i Holtegata 24, tar ofte mellom 1 - 1,5 timer og koster 500,- kr.

Dersom du er nysgjerrig, kan du også ringe oss i ukedager mellom kl. 09:00 - 20:00 på telefon for en uforpliktende samtale.
Du kan ringe oss på telefon +47 45 85 89 27.

Svangerskapskonsultasjoner

Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger for svangerskapskonsultasjoner og tilbyr konsultasjoner fra uke 28 og frem til fødsel (uke 28, 32, 36, 38 og 40) Konsultasjonene inneholder også planlegging av hjemmefødsel og fødselsforberedende samtaler. Du vil få en primærjordmor som din kontakt. Hun og/eller vakt teamet vil alltid være tilgjengelig for deg hvis du trenger råd eller veiledning etter oppstart hos oss. Vårt mål er at du skal føle deg trygg på at vi er her hvis du trenger oss. Ekstra konsultasjoner kan tas på telefon, ved hjemmebesøk eller på jordmorhuset. Vi henviser til spesialisthelsetjenesten ved behov for ekstra oppfølging. 

help_givingbirthUnder fødselen

Jordmor er i beredskap i 5 uker fom. uke 37+0. - 42+0. Våre jordmødre er tilgjengelig i disse ukene både dag og natt, uansett når fødselen starten i denne perioden.

Din jordmor kommer hjem til dere når fødselen er i gang og er tilstede hele tiden. Hun tilkaller en jordmorkollega til når du er kommet et stykke på veg i fødselen din. Begge jordmødrene er der når barnet fødes og i de første timene etterpå.

Våre jordmødrene har lang og variert erfaring, og er spesialister på fysiologiske fødsler. Det betyr at vi er godt trent på å støtte normale prosesser, vurderer hvordan barnet ditt har det, og støtte deg på best mulig måte når du skulle trenge det. Fordi vi er eksperter på de naturlige endringene som skjer ila en fødsel er vi også godt trent til å avdekke endringer som krever mer aktiv jordmorhåndtering eller som trenger mer medisinsk oppfølging på sykehuset. Det er sjelden nødvendig med akutt overflytting i fødsel- og de fleste utfordringer som kan komme skjer oftest over litt tid. De vanligte årsaker til overflytting er langsom fremgang i fødsel og sliten mor, behov for smertelindring eller mer overvåkning av barnet.

Vi er eksperter på vannfødsler og de fleste av våre damer tilbringer hele eller deler av fødselen i vann. Vi har fødebadekar til utlån. Å være omsluttet av varmt vann i fødsel har utrolig mange gode effekter. Det er avslappende og smertelindrende, gjør deg vektløs, hjelper deg å være mobil og innta ulike stillinger som er gunstig for fødselsforløpet. De fleste får en sterk trygghetsfølelse og forskning viser faktisk at kvinner som føder i vann er generelt mer fornøyde med fødselen sin. Forskning viser også at det gir kortere fødselsforløp, spesielt for førstegangsfødende, og gir flere spontane fødsler uten behov for medisinsk hjelp.

Vi tilbyr også akupunktur, massage og andre råd underveis. Men vår viktigste oppgave er å være tilstede som en trygghet for deg og din familie. 


I timene etter fødselen

Jordmødrene blir i hjemmet i noen timer etter fødselenVi legger tilrette for hud til hud kontakt for mor og barn, partner, hjelper til med amming, og påser at den nyfødte familien har det fint. I tillegg utfører vi nødvendige målinger før vi trekker seg ut av hjemmet.

Som oftest er vi jordmødre tilstede 2-3 timer etter fødsel, men vi blir lenger ved behov. 

 

Dagene etter fødselen

Jordmor kommer på hjemmebesøk senere samme dag, eller dagene etter fødsel. Vi sjekker at den nyfødte familien har det bra, at mors livmor trekker seg godt sammen etter fødsel, hjelper til med ammeveiledning ved behov, gjennomgår fødselen, veier og foretar en nyfødtscreening (blodprøve av barnet som sjekker for 26 alvorlige medfødte sykdommer) ca. 48 timer etter fødsel.

Vi har en avsluttende samtale men er tilgjengelig for dere i tiden etter fødsel, selv når helsestasjonen har overtatt ansvaret. Vi arrangerer også barseltreff med alle som har vært tilknyttet Min Fødsel, og setter veldig pris på å få litt oppdatering fra deg og babyen din i årene etterpå. 

Hvem kan føde hjemme?

Vi følger nasjonale retningslinjer for hjemmefødsel og selekterer alle kvinner før hjemmefødsel. For å kunne føde hjemme, må du være en frisk gravid kvinne med et normalt svangerskap som går i fødsel til termin (uke 37+0-42+0) og barn i hodeleie.

 

Hvem bør føde på sykehus?

 • Tidligere keisersnitt  
 • Tidligere stor blødning ifm fødsel  
 • Seteleie  
 • Tvilling-graviditet
 • Høyt blodtrykk
 • GBS i urinen  
 • Smittsomme sykdommer  
 • Diabetes

Book et møte med jordmor

Ring oss gjerne for en kort uforpliktende samtale.

Om du heller ønsker et hjemmebesøk for å diskutere nærmere, så koster det 300 kr, og det trekkes fra prisen på hjemmefødsel om du velger å gå videre. Et slikt hjemmebesøk kan du booke via bookingmodulen nedenfor

Book et møte med jordmor

Kan hjemmefødsel være et riktig valg for deg? Book gjerne en introduksjons samtale for å snakke om dine valgmuligheter og høre mer om våre tilbud. En slik samtale tar gjerne 1 - 1 1/2 time og koster 500,- kroner.  Vi har også "Meet your midwives" treff hvor flere deltar. Det koster 400,-. Disse møtene blir annonsert på Instagram. Ønsker du å snakke med oss på telefon først så ring oss på 45 85 89 27. 

Forskning tyder på at hjemmefødsel medfører færre komplikasjoner.

Det er et voksende antall forskningsrapporter som viser at hjemmefødsel medfører færre komplikasjoner for fødekvinnen. Spør oss gjerne om mer informasjon.

Rectangle 22 (1)

En fantastisk opplevelse

Jeg følte meg ivaretatt og støttet gjennom hele fødselen. Jeg gir mine varmeste anbefalinger, og ville ikke vært foruten selv. Jeg har fått minner for livet.

monia profil

Monia Sidia
ROV Pilot

Rectangle 22 (1)

En fantastisk opplevelse

Jeg følte meg ivaretatt og støttet gjennom hele fødselen. Jeg gir mine varmeste anbefalinger, og ville ikke vært foruten selv. Jeg har fått minner for livet.

monia profil

Monia Sidia
ROV Pilot

Kontaktskjema

KONTAKT OSS

 

Vår adresse
Holtegata 24
0355 Oslo

Åpningstider
Mandag - Fredag 09:00-20:00

Telefon
+47 45 85 89 27
Telefontider
Mandag - fredag 09:00 - 20:00
Lørdag-søndag 09:00-16:00

E-post
jordmor@min-fodsel.no

Har du spørsmål?