Doula

Camilla Rye

Camilla

Camilla har støttet en rekke, ulike kvinner og familier som doula siden 2017. Som sykepleier har hun variert erfaring fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, blant annet føde- og barselavdelinger. En opplevelse av stadig ikke å få gi optimal støtte og omsorg på grunn av systemets tidsmangel og underbemanning førte til at Camilla gikk ut av sykepleieryrket og startet egen doulavirksomhet på fulltid i august 2023. Relasjonell omsorg er hjørnesteinen i virket, der tid eller vaktordning ikke er styrende, og der fødekvinnens og hennes partners rettigheter som autonomi, empowerment og retten til å ta informerte valg, styrkes og fremmes.

Camilla har gått den toårige deltidsutdannelsen ved Doulaskolen i Oslo (2018), sertifisert Ammehjelper (2018), yogalærer (2013), og har deltatt på en rekke kurs og fagseminarer som Anna Verwaals From Womb to World (2017), Spinning Babies (2018), ABC 25 år (2022), og Helsetjenester til migranter i sårbare livssituasjoner (2023).

Som doula har man privilegiet i en fødsel at man ikke har medisinsk ansvar. Det betyr at doulaens fokus og oppmerksomhet rettes mot fødekvinnen og hennes unike behov, ene og alene, gjennom hele fødselen, om den varer i 3 eller 23 timer. Som fødselsdoula blir Camilla med fødeparet inn på sykehuset som støtteperson og blir der opptil 1-2 timer etter at barnet er født, og støtter selvsagt under samme premisser ved hjemmefødsel. Doulatjeneste kan også brukes i svangerskapet til tilpassede fysiske øvelser som forberedelser til fødearbeidet, avspenningsteknikker, meditasjonsøvelser, opplysningsarbeid om rettigheter og hjelp til fødebrevet, og som en samtalepartner, og til barselstøtte med samtale om fødselen, ammehjelp, tilpasset omsorg og et par ekstra hender til praktiske formål i hjemmet.

Camilla har selv tre barn, der en er født på sykehus i 2015, en er født hjemme i 2020 og en er født på ABC i 2022. Det var på grunn av hennes første fødselserfaring at hun nærmest fikk en åpenbaring om at det var svangre, fødende og barslende kvinnehelter hun måtte vie sitt arbeidsliv til. Og det er i dag noe hun vil kalle en livsstil. Hele tiden omgitt av kjærlighetsfull skapelse og kreasjon, med det mål å støtte kvinner til å få en god, styrkende fødselsopplevelse på den måten fødekvinnen selv ønsker. Det er mange veier til Rom, det finnes ikke en «rett» eller «gal» måte, og doulastøtten tilpasses og formes etter den enkelte. Kvinnens rettigheter er uansett de samme, uavhengig av hvor eller hvordan hun føder, og vi har alle likeverdige, grunnleggende, og samtidig individuelle behov for omsorg.

Vil du prate med en jordmor?

Vil du prate med en jordmor?

Book et møte med jordmor

Ring oss gjerne for en kort uforpliktende samtale.

Om du heller ønsker et hjemmebesøk for å diskutere nærmere, så koster det 500 kr, og det trekkes fra prisen på hjemmefødsel om du velger å gå videre. Et slikt hjemmebesøk kan du booke via bookingmodulen nedenfor

Forskning tyder på at hjemmefødsel medfører færre komplikasjoner.

Det er et voksende antall forskningsrapporter som viser at hjemmefødsel medfører færre komplikasjoner for fødekvinnen. Spør oss gjerne om mer informasjon.

Rectangle 22 (1)

En fantastisk opplevelse

Jeg følte meg ivaretatt og støttet gjennom hele fødselen. Jeg gir mine varmeste anbefalinger, og ville ikke vært foruten selv. Jeg har fått minner for livet.

monia profil

Monia Sidia
ROV Pilot

Rectangle 22 (1)

En fantastisk opplevelse

Jeg følte meg ivaretatt og støttet gjennom hele fødselen. Jeg gir mine varmeste anbefalinger, og ville ikke vært foruten selv. Jeg har fått minner for livet.

monia profil

Monia Sidia
ROV Pilot

Kontaktskjema

KONTAKT OSS

 

Vår adresse
Holtegata 24
0355 Oslo

Åpningstider
Mandag - Fredag 09:00-20:00

Telefon
+47 45 85 89 27
Telefontider
Mandag - fredag 09:00 - 20:00
Lørdag-søndag 09:00-16:00

E-post
jordmor@min-fodsel.no

Har du spørsmål?